Hop til indholdet.

Nordea – Hanne Pia Vikkelsø

1. Hvad er din oplevelse af forløbet?

Det har været et godt forløb, der har strakt sig over en periode på ca. 7 måneder. Og især den længevarende kontakt har jeg oplevet som positivt og udbytterigt, da det har givet mig mulighed for at vende forskellige problemstillinger og udfordringer uden at skulle ”starte forfra”.

2. Hvad har karakteriseret dit samarbejde med mig?

Samarbejdet har bygget på gensidig respekt, tillid og åbenhed. Du har været god til finde ind til kernen og udfordret den på en respektfuld måde.

3. Hvad er det håndgribelige udbytte af coachingen for dig?

Jeg har fået udkrystalliseret og bekræftet min tanker om, hvad jeg vil bruge mine kræfter på i fremtiden.

4. Hvilke gode grunde ville du give andre for at vælge mig som deres coach?

Af gode grunde til at anbefale dig vil jeg nævne, at du er: God til at lytte, God til at stille de rigtige spørgsmål, God til at udfordre på den gode måde. God til at skifte spor, hvis man løber ind i en blindgyde og i det hele taget et positivt menneske, der er værd at tale med og lytte til.