Hop til indholdet.

Etiske retningslinjer

Vi ønsker at medvirke til at højne standarden for coaching via høje etiske retningslinjer.

Vi vil gennem vores praksis medvirke til at sikre coaching et solidt omdømme som respekteret, professionel og til stadighed efterspurgt disciplin alle steder i erhvervslivet.

Living Leadership er medlem af ICF, The International Coaching Federation (www.coachfederation.org), og vi tilslutter os ICF’s etiske retningslinjer for coaching.

Udsnit af de vigtigste etiske retningslinjer

  • Som professionel coach anerkender og opretholder jeg mine etiske forpligtelser overfor mine klienter og kolleger og mod omverdenen i øvrigt.
  • Hvis jeg bryder nogen af ICF’s etiske retningslinjer, er jeg indforstået med, at ICF har ret til at stille mig til ansvar for dette, hvilket kan medføre, at jeg kan miste mit medlemskab af ICF og min ICF-certificering.
  • Jeg vil efter bedste evne forsøge at være bevidst om mit kompetenceniveau som coach, og vil ikke overdrive mine kvalifikationer, min ekspertise eller min erfaring som coach.
  • Jeg vil i begyndelsen af ethvert coaching samarbejde sikre mig, at min coaching klient og kunde forstår vilkårene i vores coaching aftale.
  • Jeg vil ikke antyde eller påstå, at klienten kan opnå resultater, som jeg ikke kan garantere.
  • Jeg vil respektere klientens ret til fortrolighed og diskretion. Klienten skal give tilladelse til videregivelse af oplysninger.
  • Jeg indhenter tilladelse fra hver og en af mine klienter, før jeg opgiver deres navn som klienter eller referencer.
  • Jeg vil være opmærksom på, når min klient ikke længere har gavn af vores coaching relation. Eller hvis jeg fornemmer, at klienten vil kunne få en bedre service hos en anden coach eller en anden ressource. I så fald vil jeg opmuntre min klient til en sådan forandring.
  • Jeg vil opfylde enhver aftale, jeg indgår med min klient og med den eventuelle tredje part, som betaler mig for at coache klienten.
  • Jeg vil ikke videregive mine nuværende eller potentielle fremtidige klienter information, som jeg ved er konfidentielt, misvisende eller som ligger udenfor mit kompetenceområde.