Hop til indholdet.

Teamcoaching

Se tingene i et nyt lys og få noget andet og bedre ud af jeres indsats

Alle lederteams, jeg har mødt, har en intention om at gøre det godt. Alle!

Alle teammedlemmer, jeg har mødt, har et billede af, at de ved hvad, der foregår og hvad, der burde gøres.

Det er bare ikke altid at det, lederteamet gør også er det, der er brug for.

Og det er ikke altid at teammedlemmerne er enige om, hvad der skal til for at lykkes.

Ligesom i individuel coaching, handler teamcoaching om at skabe en større bevidsthed, at blive opmærksom på mere, end man allerede er og at tage ansvar for at handle på den nye indsigt. I teamcoachingen er det bare kollektivt og ikke kun personligt.

Teamcoaching som en målrettet læringsproces

Teamcoaching processen er baseret på dialog og åben refleksion. Formålet er, at I skaber et klart fælles billede af jeres styrker i forhold til at løse jeres opgave. At I opstiller udfordrende mål for, hvordan I dels vil fungere og dels vil præstere i fremtiden. At I indkredser de områder, I vil udvikle og styrke yderligere. Og sidst men ikke mindst, at I bliver kollektivt klogere og ændrer adfærd.

Et typisk teamcoaching forløb indeholder:

  • Fastlæggelse af fokus, mål og forventet udbytte
  • 1-dags workshop om teamets vision for sig selv
  • Online teamtest*
  • 1-2 dages workshop om teamets styrker, udfordringer og aktionsplan
  • Fortløbende ½-dags teamcoaching sessioner fordelt over 3 – 12 måneder
  • Evaluering og opfølgning

Forløbet kan suppleres med et antal ”skygge coachinger” på jeres teammøder, hvor coachen observerer jeres ”almindelige” adfærd og I får umiddelbar feedback og feedforward.

Ved at tilrettelægge teamcoachingen som en længerevarende proces får I det optimale ud af action/learning effekten, hvor selve sessionerne skaber rum for dialog og refleksion. De mellemliggende perioder bruges til, at I prøver nogle ting af og gør noget andet, end I plejer.

Udbyttet er, at I bliver bedre til at løse den opgave, som I sat i verden for, skabe de ønskede resultater og fungere godt sammen.

* For at kunne tilbyde det bedste inden for teamcoaching har vi indgået en aftale med Team Coaching International (TCI), der har udviklet en unik profil analyse og – metode, Team Diagnostic™. Profilanalysen danner basis for arbejdet med gruppens værdier, styrker og uudnyttede potentiale.

Trænger dit lederteam til et eftersyn? Få en gratis on-line testkørsel ved at udfylde blanketten til højre. Så får du syn for sagen.