Hop til indholdet.

Testværktøjet Team 360 View™

De bedste teams ønsker typisk at blive endnu bedre, og feedback er en af nøglerne.

Desværre er det ofte svært at få præcis, direkte og relevant feedback. Specielt for topledelsen. Alt for ofte er feedbacken forsigtig og indirekte eller mere passiv end ligefrem. Den er sjældent udtalt direkte, men skal tolkes.

Team 360 View™ – spørg jeres stakeholdere

Team 360 View™ baserer sig på en gennemprøvet model for effektiv team performance og tilbyder en enkel og anonym struktur til at indsamle feedback. Team 360 View™ giver information til teamet fra omgivelserne, der er nem at indarbejde og som skaber et godt afsæt for teamets løbende udvikling.

Modellen definerer 7 karaktertræk indenfor to dimensioner:

7 produktivitetsfaktorer:

  • Ansvarlighed, ressourcer, fælles fodslag, beslutningsdygtighed, proaktivitet samt mål og strategi.

7 positivitetsfaktorer:

  • Kommunikation, tillid, respekt, værdsætte forskellighed, fællesskabsfølelse, samarbejde og optimisme.

Udbyttet er vital information

Team 360 View™ giver informationer til teamet, som højst sandsynligt ellers ikke ville være kommet til jeres kendskab. Processens anonymitet skaber en høj grad af oprigtighed – et klart spejl, som reflektererjeres adfærd og holdninger samt den dynamik som er imellem jer og dem, der er relateret til jer hhv. internt og eksternt.

Testen er onlinebaseret og udviklet af Team Coaching International. Den er i familie med nedenstående tests og kan med fordel kombineres med en af disse, når I vil styrke teamsamarbejdet og resultatskabelsen.

  • Team Diagnoctis™, som er en selvtest, der understøtter et teamcoachingforløb.
  • Organizational View™ der giver jer et billede på hele organisationen set fra organisationen selv
  • Team Leader View™ der giver den enkelte leder et billede af sin personlige ledelse via sit eget syn på sit teams styrker og svagheder