Hop til indholdet.

Testværktøjet Team Diagnostic™

Team Diagnostic™ er en unik selvtest, baseret på en gennemprøvet og veldokumenteret model. Den giver jer en god mulighed for at definere de nødvendige styrker for at være et højtydende, levedygtigt og inspireret team.

Trænger dit lederteam til et eftersyn? Få en gratis on-line testkørsel ved at udfylde blanketten til højre. Så får du syn for sagen.

Team Diagnostic™ – teamets selvbillede her og nu

Team Diagnostic™ giver jer et udgangspunkt som team og viser nogle af de veje, I kan følge fremad. Den rapport, der fremkommer, når I har gennemført testen, er sammensat af jeres individuelle svar på, hvad der er en perfekt beskrivelse af teamet som helhed, hvad der slet ikke beskriver teamet og et bredt spektrum i mellem de to yderpunkter.

Testens opbygning

Produktive styrker hjælper teamet med at skabe resultater, løse opgaver og fastholde kursen for at nå mål og opfylde formål.

Positivitetsstyrker ser på de individuelle forhold mellem jer som teammedlemmer samt jeres teamånd og stemningen i jeres team som system.

Modellen definerer 7 karaktertræk indenfor disse to dimensioner:

7 produktivitets faktorer:

  • Ansvarlighed, ressourcer, fælles fodslag, beslutningsdygtighed, proaktivitet samt mål og strategi.

7 positivitets faktorer:

  • Kommunikation, tillid, respekt, værdsætte forskellighed, fællesskabsfølelse, samarbejde og optimisme.

I får via testresultatet et indblik i mange forskellige lag. Fra det høje helikopterblik på teamet som helhed ned til jeres individuelle og anonyme svar på åbne spørgsmål. Hvert lag lægger lidt til i jeres teamportræt, og det totale billede åbner rige muligheder for diskussioner.

Team Diagnostic™ giver jer udgangspunktet, men i sidste ende, er det jer selv, der bestemmer hvilken retning, I skal gå for at komme videre.

Testen er onlinebaseret og udviklet af Team Coaching International. Den kan med fordel kombineres med en af de andre tests i serien, når I vil styrke teamsamarbejdet:

  • Team 360™ der giver jer stakeholder perspektiver, herunder fx. medarbejdernes
  • Organizational View™ der giver jer et billede på hele organisationen set fra organisationen selv
  • Team Leader View™ der giver den enkelte leder et billede af sin personlige ledelse via sit eget syn på sit teams styrker og svagheder