Hop til indholdet.

Netværkssparring

Netværkssparring er for dig, der ønsker at undersøge din praksis som leder sammen med andre og opdage muligheder for at øge effektiviteten i din professionelle rolle.

Igennem netværkssparring undersøger du din praksis, bliver udfordret og inspireret, træner dine coachingkompetencer og etablerer tætte relationer, som rækker langt ud over det rent faglige og dag-til-dag forretningsmæssige.

Udvikling blandt ligemænd

Netværkssparring er læring sammen med ligestillede. Det er et nøje aftalt, struktureret og stramt faciliteret samarbejde, som tager afsæt i supervisions- og action-learning tankegangen. Formålet er at skabe en tryg og tillidsfuld ramme, der åbner for mod og lyst til at udvide perspektivet på dig selv og på dit professionelle virke.

Autentiske udfordringer

I netværkssparring får du mulighed for at beskæftige dig med virkelige og nærværende udfordringer og dilemmaer i en gruppe, som baserer sit arbejde på fortrolighed og tillid. Det er en del af den kontrakt, vi indgår med hinanden.

Rammen om netværkssparring

En sparringsgruppe består af ca. 6 deltagere, der mødes 4-8 gange om året. Gruppen sammensættes, så du mødes med personer, enten fra din egen organisation eller fra andre virksomheder, der sidder i en lignende stilling. Dette for at sikre relevansen af de udfordringer og problemstillinger, der arbejdes med gennem forløbet. Uafhængighed mellem deltagerne er dog en forudsætning.

Alle bringer til hver session en udfordring eller problematik, som er aktuel, uløst og virkelig.