Hop til indholdet.

Hvordan forvalter du dit lederskab?

  • Hvordan skaber du udvikling og resultater?
  • Hvor effektivt tiltrækker og fastholder du de medarbejdere virksomheden har brug for?
  • Hvilket værdigrundlag handler du ud fra?

Med en personlig coach skærper du din bevidsthed om hvem du er som leder, hvad du vil, og hvordan du udfylder din lederrolle på den bedste måde. Det skaber større effektivitet og arbejdsglæde for dig og dem, du leder. Samtidig er du med til at udvikle virksomheden ved at udvikle dig selv. Som leder og som menneske.

3 veje til at blive en bedre leder

Indenfor coachingbaseret lederudvikling tilbyder vi 3 forskellige udviklingsforløb alt efter om du ønsker individuel coaching, personlig coaching i netværksgrupper eller specifik træning i at coache dine mellemledere eller medarbejdere.

Uanset hvilket af de tre udviklingsforløb, du vælger, kan du med fordel tage afsæt i et Team Leader View™. Det giver dig mulighed for at vurdere dit team på en række relevante kompetencer og bruge det som et spejl i fht dine egne udviklingsområder.

Vi kombinerer professionel fokus og psykologisk indsigt med en høj etisk standard som coaches. Coaching alliancen designes, så den fuldt respekterer den udvikling og forandring, du har behov for.

Vi tilbyder coaching til top- og mellemledere samt specialister. Det kan være som led i virksomhedens egne lederudviklingsaktiviteter, i forbindelse med aktuelle dilemmaer og problemstillinger eller til afklaring af næste trin i karrieren.