Hop til indholdet.

Tag hånd om dit arbejdsliv

Uanset årsagen til ledighed er det en stor personlig udfordring. Balancen imellem at hænge fast i forvirring, vrede eller mistet selvværd og at være i stand til at bearbejde situationen og komme videre med energi og selvtillid er hårfin og kan kræve hjælp.

Kombineret outplacement og personlig coaching

Living Leadership tilbyder et komprimeret og effektivt forløb. Det tager udgangspunkt i din personlige oplevelse af situationen og hjælper dig med at opdage egne styrker og udviklingsområder på en måde, som kan åbne op for et helt nyt og meningsfuldt arbejdsliv.

Målrettet udviklingsforløb

Forløbet baserer sig på gennemprøvede metoder og består af 4 x 2-timers sessioner fordelt på emnerne: Accept, personlige behov og styrker samt jobmål. Essensen i forløbet er, at du:

  • Får vendt eventuel frustration til accept og handlekraft
  • Bliver i stand til at håndtere og imødekomme dine følelser og behov
  • Ser dine personlige fortrin og muligheden for at bruge dine styrker på nye måder
  • Får overskud til at tilrettelægge et nyt arbejdsliv, du oplever meningsfuldt og rigtigt i forhold til det, du ønsker at bidrage med.

Næste stop nyt job

Efter forløbet kan du med fornyet energi, selvtillid og handlekraft søge jobs, som du med større sandsynlighed får. Dels pga din attitude, dels fordi du matcher de jobs, du søger, rigtig godt.