Hop til indholdet.

Træning i coachende dialog

Træningsforløb som nøgle til effektive samtaler

Fremtidens krav til virksomhederne nødvendiggør en inddragende og understøttende ledelsesstil. En stil, hvor en stor del af den løbende beslutningskompetence er lagt ud til medarbejderne, og hvor det er vigtigt at få alles evner og potentiale i spil. Denne udfordring vil vi gerne hjælpe dig med at adressere via et målrettet træningsforløb.

Coachende lederstil – mere end en metode

Når du coacher en medarbejder bygger samtalen på, at du hjælper vedkommende til at finde ind til sine styrker og kompetencer. Coachingen har dermed til formål at hjælpe medarbejderen til selv at træffe et bevidst valg om, hvad der skal ske, hvordan og hvornår – valg, der bygger på medarbejderens egne indsigter, styrker og commitment.

Det vigtige er, at medarbejderen samtidig lærer om sig selv, sine egne fortrin og udfordringer. Derved bliver coaching langt mere end blot en metode til problemløsning. Det bliver en tilgang til det at lede og skabe menneskelig forandring i organisationen.

3-dages træningsforløb

Træningsforløbet lærer dig grundlæggende coaching færdigheder og giver dig værktøjer, så du umiddelbart kan integrere det, du lærer, i din daglige praksis.

Træningen bygger på Co-Active Coaching, som er udviklet af The Coaches Training Institute (CTI) i USA i 1990’erne og i dag anvendes over hele verden.

Forløbet er fordelt over tre 1-dages moduler med en mellemliggende træningsperiode på mellem 3 – 5 uger og en afsluttende, forpligtende handlingsplan, der skal fastholde læring og ny praksis.

Vi tror på læring gennem oplevelse, så dagene er bygget op over en del øvelser, med efterfølgende refleksion og overførelse til det daglige arbejde.

En vigtig del af læringen foregår imidlertid imellem modulerne, så disse vil slutte af med, at vi aftaler konkrete indsatsområder og -mål, som du skal arbejde med mellem modulerne.