Hop til indholdet.

Testværktøjet Team Leader View™

Et Team Leader View™  (TLV™) er en enkel, kosteffektiv test og en nøgle til at blive klogere på sig selv som leder.

Du får et effektivt afsæt for din personlige lederudvikling ved at så se på dit teams styrker og svagheder og bruge det som et spejl i fht din egen ledelse.

TLV™ – vend den om!

Testværktøjet giver dig, via et billede af dit teams performance, nogle trædesten til, hvordan du udvikler dit lederskab.

Den giver dig mulighed for at vurdere dit team i to dimensioner. Dels i relation til forhold, der er nødvendige for at teamet kan være produktivt. Dels i relation til relationelle forhold, der er nødvendige for at skabe en high-performance kultur.

Modellen definerer 7 karaktertræk indenfor disse to dimensioner:

7 produktivitetsfaktorer:

  • Ansvarlighed, ressourcer, fælles fodslag, beslutningsdygtighed, proaktivitet samt mål og strategi.

7 positivitetsfaktorer:

  • Kommunikation, tillid, respekt, værdsætte forskellighed, fællesskabsfølelse, samarbejde og optimisme.

TLV™ giver en styrkeprofil ud fra de i alt 14 faktorer. Den viser derigennem også, hvor der er brug for forbedring.

Hvis du vurderer, at dit team ikke tager ansvar, er det sandsynligt, at du skal arbejde med din lederstil i relation til netop det. Hvis din oplevelse er, at dine folk har svært ved at samarbejde, er der sikkert noget i din ledelse, der er med til at spænde ben. Hvis dine medarbejdere ikke har tillid og du vender den om, hvad får du så øje på i relation til dig selv?

TLV™ giver ikke svaret, men det skaber et godt udgangspunkt for en konstruktiv coaching dialog.

Testen er onlinebaseret og udviklet af Team Coaching International. Den er i familie med Team Diagnostic™, Team 360™ og Organizational View™. Forskellige testværktøjer, der anvendes til teamcoaching, team- og organisationsudvikling.