Hop til indholdet.

Konflikthåndtering via mediering

Kunne det her være jer?

  • “Vi bruger for meget tid og energi på konflikter, som ikke bliver løst…”
  • “Vi kan ikke finde fælles fodslag. Det går ud over vores beslutningskraft og eksekvering…”
  • “Vores produktivitet og engagement er dalende på grund af uenighed…”

Vind-vind perspektiv med mediering

Mediering er en metode til at håndtere uenighed og løse konflikter. Hvor de involverede tager afsæt i behov og interesser i stedet for magt og rettigheder og hvor de anerkender hinandens forskellige vinkler på tingene. En metode, der frisætter tid, energi og ressourcer og som understøtter engagement, nytænkning og produktivitet.

Et medieringsforløb består hos Living Leadership af 4 faser:

  • Målformulering, design og forberedelse
  • Undersøgelse, herunder fri fortælling og afdækning af behov, bekymringer og interesser
  • Idégenerering, nyt grundlag og fælles handlingsplan
  • Implementering og opfølgning

Udbyttet af konflikthåndtering via mediering er, at I kan tackle de uenigheder, der uvægerligt vil komme uden at blive bange. På den måde skabes reel nytænkning og konstruktivt samarbejde, der kan hjælpe jer med til at skabe de ønskede resultater og have det godt imens.

Metodisk afsæt

For at kunne tilbyde mediering af højeste kvalitet samarbejder Living Leadership med ReCome.