Hop til indholdet.

Testværktøjet Organization View™

Testværktøjet Organization View™ leverer et internt helbredstjek ud fra 14 forskellige vinkler. Med den information kan I tage de nødvendige valg for at bevare og opbygge jeres styrker.

Organisationer er store, dynamiske systemer. Alle organisationer har en kollektiv personlighed, attitude og omdømme. Alle har en fortid og en forventet fremtid. Organisationer har stemninger, visioner, arv. Og det hele skabt af mange individer.

Organization View™ – systemets stemme

Det er væsentligt at fastholde både at en organisation er et system OG at det er skabt af mange individuelle bidragsydere. Hver enkelt individ har indflydelse og påvirker helheden. Den vækst og de forandringer, som organisationen ønsker for at blive stærkere og mere effektiv i fremtiden, bygges op af individer, der interagerer. Forandring sker på celle niveau.

Denne rapport understøtter de samtaler, der fører til en stærkere og mere dynamisk organisation, der stortrives.

De skridt, der er nødvendige for organisationen at tage for at udnytte potentialet og opfylde missionen begynder med at observere “sådan er vi i dag”. Og det er netop værdien af Organization View™. Det giver jer en lang række billeder af jeres nuværende organisation og skaber rammen for en løbende dialog, ”hvor vil vi hen?”

Når hele systemet involveres i en udviklingsproces, så forbedres alle dele eksponentielt.

Testens opbygning

I Organization View™ modellen er produktivitet, det, der er nødvendigt for at organisationen løser sine opgaver effektivt. De produktive styrker påvirker organisationens evne til at yde funktionsmæssigt.

Positivitet beskriver den kultur og det arbejdsmiljø, der er brug for, så folk i organisationen arbejder godt sammen. Ordet ‘positivitet’ er udtrukket af Daniel Golemans ord ‘Positivity’ fra hans arbejde med Følelsesmæssig Intelligens.

Testen måler på 14 forskellige faktorer indenfor hhv. produktivitet og positivitet:

7 produktivitets faktorer:

– Ansvarlighed, ressourcer, fælles fodslag, beslutningsdygtighed, proaktivitet samt mål og strategi.

7 positivitets faktorer:

– Kommunikation, tillid, respekt, værdsætte forskellighed, fællesskabsfølelse, samarbejde og optimisme.

Testen er onlinebaseret og udviklet af Team Coaching International. Den er i familie med

Den kan med fordel kombineres med en af de andre tests i serien, når I vil styrke teamsamarbejdet:

  • Team Diagnoctis™, som er en selvtest, der understøtter et teamcoachingforløb.
  • Team 360™ der giver jer stakeholder perspektiver, herunder fx. medarbejdernes.
  • Team Leader View™ der giver den enkelte leder et billede af sin personlige ledelse via sit eget syn på sit teams styrker og svagheder