Hop til indholdet.

Kritiske skift for ejerledere

Når du skal gennemføre kritiske skift som f.eks. et generationsskifte eller en nedlukning, er der typisk fokus på økonomi og jura. Derfor er det naturligt at tale med advokat og revisor i processen. Dine personlige behov, værdier og bekymringer derimod, får lov til at leve deres eget liv, og det betyder ofte, at forandringen ikke forløber eller lander særligt hensigtsmæssigt. Måske slet ikke.

Men hvis en kritisk forandring i dit ejerskab skal opleves som en positiv proces og falde succesfuldt på plads, er det vigtigt at tage menneskelige aspekter i ed. Det er følelsesmæssigt udfordrende at give slip på sit livsværk uanset om det er i fbm. generationsskifte eller kontrolleret nedlukning.

Nogle af de spørgsmål, du med fordel kan stille dig selv i forbindelse med kritiske skift er:

  • Hvilke følelser har jeg i klemme?
  • Hvilke overbevisninger og forestillinger spiller mig et puds?
  • Hvordan kan mine bekymringer vendes til kritiske succesfaktorer, der kan handles på?
  • Hvad har jeg brug for at give slip på?

Med en personlig coach som sparringspartner kan du blive klogere på dine bevæggrunde, og du kan se din adfærd og konsekvenserne af den i et nyt lys. Et lys, der afdækker nye perspektiver og nye muligheder.

Vælg et målrettet sparringsforløb i fbm kritiske skift

Sparringsforløbet baserer sig på gennemprøvede metoder og består af min. 4 x 2-timers sessioner fordelt på emnerne: Relations- og interessentbillede, Accept, Personlige værdier og behov, Styrkebillede samt livsmål professionelt og privat.

Essensen i forløbet er, at du:

  • Får vendt bekymring og usikkerhed til accept og handlekraft
  • Bliver i stand til at håndtere og imødekomme dine følelser og behov
  • Ser dine personlige fortrin og muligheden for at bruge dig selv på nye måder
  • Får lavet en handleplan, der understøtter den nødvendige forretningsmæssige proces