Hop til indholdet.

Nyt spor

Uanset om du er ansat leder eller ejer en virksomhed, kan du stå overfor dramatiske skift i dit professionelle liv. Skift, der kræver at du finder et helt nyt spor for dig selv i dit professionelle liv. Den type skift tilsiger andet og mere end den mere almindelige personlige og ledelsesmæssige udvikling, der kræves for at udfylde sit normale virke tilfredsstillende.

Brug for at finde ind på et nyt spor

Det at finde ind på et nyt spor er typisk rigtig svært. Man er vant til at se sig selv på en bestemt måde og i en bestemt rolle. Og i en kritisk situation mister man tit den kreativitet, som hjælper en med at se tingene fra forskellige vinkler og få øje på nye muligheder.

I forbindelse med dramatiske skift tilbyder vi:

  • Næste Stop Nyt Job”, som er et coachingbaseret sparringsforløb til ledere, der står overfor kritiske ændringer i deres ansættelsesforhold.
  • Kritiske Skift for ejerledere”, som henvender sig til virksomhedsejere, der står overfor markante ændringer i virksomhedens ejerforhold.

Et sparringsforløb hos Living Leadership er skræddersyet til den enkeltes situation og behov. Samtidig er det struktureret på en måde, der tager hånd om de faser og overvejelser, der er vigtige at adressere i forbindelse med gennemgribende forandringer og behovet for at finde en god vej videre.