Hop til indholdet.

Behandling og beskyttelse af personoplysninger

Living Leadership ApS indsamler personoplysninger om dig som kunde. Her kan du læse hvilke samt hvorfor og hvordan de indsamlede oplysninger behandles og beskyttes, Desuden kan du læse, hvordan du kontakter mig, hvis du vil vide mere om min behandling af dine personoplysninger.

Cookieindstillinger

Juster dine cookieindstillinger via dette link.

Dataansvarlig

Den dataansvarlige er Living Leadership ApS, CVR.nr. 31072360, Strandboulevarden 81, st. 2100 København Ø.

Formålet med indsamling og registrering af oplysninger

Jeg opbevarer personoplysninger om dig for at kunne komme i kontakt med dig igennem coachingsamarbejdet og for at kunne fakturere i hht. lovgivningen.

Desuden tager jeg noter og tavlebilleder fra de enkelte coachingsamtaler samt gemmer eventuelle testresultater og andet materiale, jeg har fået af dig. Dette for at kunne understøtte værdien af vores samtaler fra gang til gang.

Derudover er jeg, for at beholde min certificering, forpligtet overfor ICF (International Coaching Federation) til at registrere hvor mange timer, jeg har coachet hvilke klienter. Registreringen indeholder dit navn og kontakt-mail samt det antal coachingtimer, vi har haft sammen.

Kategorier

De personoplysninger, jeg opbevarer er:

  • Dit navn samt adresse, e-mail og telefonnummer (arbejde eller privat)
  • Kopi af tavlen fra vores samtaler
  • Eventuelle testrapporter, som du har sendt til mig i fbm vores samarbejde
  • Testrapporter, som du har gennemført i fbm. vores samarbejde
  • Andet materiale, som du har givet mig i tilknytning til vores coachingsamarbejde, fx ledervurderinger, CV og ansøgninger
  • Antal coaching timer, vi har haft sammen samt dato for sessionerne

Jeg indsamler kun de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere de ydelser, som du har købt samt overholde bogførings- og skattelovgivning samt krav fra ICF. Jeg indsamler ikke personoplysninger om dig fra tredjemand.

Retsgrundlag

Jeg behandler dine personoplysninger på baggrund af det samtykke, du giver i forbindelse med indgåelse af aftale og som fremgår af aftalebrev. Behandling af personoplysninger på baggrund af samtykke er reguleret i persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1 og i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Videregivelse af personoplysninger

Jeg videregiver dit navn og adresse (fakturaoplysninger) til ekstern bogholder og revisor og kun i det omfang, jeg er forpligtet ifølge lovgivningen. Dokumentation til ICF videregives kun på forlangende (hvilket endnu ikke er forekommet). Dit navn og e-mailadresse videregives efter aftale til udbyder af tests, hvis det indgår i vores aftale. Øvrige oplysninger videregives ikke.

Opbevaring i hht databeskyttelse

Jeg opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har et samarbejde og indtil 1 år efter ophør. Personoplysninger, som ikke længere er nødvendige i forhold til de ovenfor oplyste formål, vil blive slettet. Personoplysninger i fbm fakturering bliver gemt i op til 6 år jf. bogføringsloven.

Adgang til dine personoplysninger

Du kan til enhver tid bede om at få indsigt i de personoplysninger, som jeg har om dig, og du har ret til at modtage en kopi af disse oplysninger. Du kan bede om, at jeg retter eller opdaterer oplysningerne, eller anmode om at jeg transmitterer dine personoplysninger til dig eller til en anden dataansvarlig, hvis dette er teknisk muligt. Du kan altid anmode om, at jeg sletter personoplysninger, som jeg opbevarer om dig eller anmode om, at jeg kun i et nærmere begrænset omfang behandler de allerede indsamlede personoplysninger.

Hvis du gerne vil gøre brug af ovennævnte rettigheder, eller hvis du har spørgsmål til, hvordan jeg behandler dine personoplysninger, bedes du kontakte mig på info@living-leadership.dk.

Tilbagetrækning af samtykke

Du kan til enhver tid trække dit samtykke til min håndtering af dine personoplysninger tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil dette dog ikke berøre lovligheden af den behandling, der er foretaget inden tilbagetrækningen af samtykket. Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage, bedes du kontakte mig på info@living-leadership.dk

Klageret

Klager over min behandling af oplysninger skal rettes til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger ved at følge dette link: https://www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/kontakt/.

Hvis du mener, at min behandling af dine personoplysninger ikke er lovlig, håber jeg, at du vil kontakte mig først, således at vi kan drøfte sagen og forhåbentlig finde en løsning.

Retten til at foretage ændringer i denne persondatameddelelse

Jeg forbeholder mig ensidigt retten til at opdatere, omforme og ændre denne persondatameddelelse.