Hop til indholdet.

Finansforbundet – Flemming Høyer

finansforbundet
Casestory baseret på teamcoaching af det administrative ledelsesteam

Hvilke håb, interesser, udfordringer samt forbehold havde du inden vi gik i gang med forløbet?

Udgangspunktet var en beslutning om at ændre ledelsesparadigmet til værdibaseret ledelse samt en gennemgribende organisationsændring i tilknytning dertil.

Håbet for teamcoachingforløbet var at blive et lederteam, med et fælles verdensbillede af mission og strategi og gode relationer. Desuden var det af afgørende betydning at skabe grundlag for bevidst og tydelig check-in eller check-out i forhold til opgaven med at udøve værdibaseret ledelse og føre huset konstruktivt igennem forandringen.

Samtidig ønskede jeg indsigt i hvordan gruppen fungerede og hvorfor. Teamcoachingen virkede som en god måde at løse op og skabe både ejerskab og respekt.

Sidst men ikke mindst var det meget vigtigt med hurtige resultater.

Hvad har fået dig til at holde fast i processen?

Der er sket noget. Bevidstgørelsen er blevet forankret i ny praksis, som har været af kritisk betydning for at nå de mål vi ville med forbundsadministrationen. Og kombinationen af teamcoaching og parallel individuel coaching af medlemmerne i lederteamet har skabt en synergieffekt, bl.a. fordi alle har haft mulighed for at bearbejde teamoplevelserne i et personligt rum og samtidig har kunnet bære noget nyt tilbage til teamet og bevidst prøve nogle ting af.

Hvad er de største udbytter og forandringer hen ad vejen?

Den største positive forandring for lederteamet er en fælles forståelse af situation, prioriteringer, værdier og adfærd samt en følelse af at være i samme båd. Alle tør bringe problemer og udfordringer ind i lederteamet og alle er ærlige i feedbacken til hinanden.

Ofte fokuseres der i teamcoaching både på hvad teamet skal sammen (mål og resultater) og hvordan de vil være som team mens de opfylder de mål, der er stillet (teamidentiteten). Udbyttet af at fokusere på identiteten har i dette tilfælde skabt stor selvindsigt både på individniveau og på gruppeniveau. Der har absolut ingen flugtmuligheder været, og den ønskede identitet er blevet meget tydelig tidligt i forløbet.

I det større perspektiv er udbyttet et respekteret sekretariat som får ros for velvillighed, tilstedeværelse og kvalitet. Samtidig har de vigtigste interessenter en oplevelse af gladere medarbejdere og mere fællesskabsfølelse og engagement.

Hvilken læring har teamcoachingen givet, der gør at I samarbejder og leder anderledes i dag?

At det er vigtigt på en gang at være meget klar i ord og handlinger og samtidig kunne rumme og udnytte forskelligheder både i holdninger og kompetencer.

Hvad skulle få dig til at bruge en ekstern coach igen?

Nye mål for hhv. vores måde at være sammen på og udnytte hinandens og fællesskabets styrker og ressoucer på og/eller nye mål for opgaver og resultater.

Hvis du skulle give andre ledergrupper et godt råd vedr. læring, udvikling og brugen af ekstern coaching, hvordan ville det så lyde?

Det er vigtigt at have en ekstern person til at holde fast. Det forhindrer overspringshandlinger og flugtmuligheder og det er der brug for både på gruppeniveau og på det individuelle niveau.