Hop til indholdet.

Arkiv for februar, 2016

Konflikthåndtering

Kamp eller konstruktiv konflikthåndtering?

Jeg må indrømme, at jeg er én af dem, der sidder fascineret og følger konflikten imellem Venstre og Konservative i forbindelse med Landbrugspakken.

What a battle!

Hvem vinder?

Hvad sker der med den, der blinker først?

Samtidig med at det er et fascinerende spil, er det også en interessant – og klassisk – ledelsesudfordring.

For hvad er det, der gør at mennesker nogen gange – ikke bare i det politiske liv, men også alle andre steder – hellere vil ”dø” end give sig?

For hånden på hjertet. Det hænder jo også på mange almindelige arbejdspladser og i mange ledelseslokaler, at uenigheder går i hårdknude og forhindrer det konstruktive samarbejde, der er nødvendigt for at lykkes med virksomhedens målsætninger og varetage kundernes tarv.

Hvad er det, der foregår?

Konsulenthuset ReCome, der uddanner folk til at mediere konflikter og  arbejder med følgende forklaringsmodel:

Konflikttrappen

Der opstår ikke pludseligt en kamp på liv eller død. Det udvikler sig trinvist. Nogle gange langsomt, nogle gange hurtigt, nogle gange i besynderlige ryk. Men det udvikler sig.

Trin 1 – 3, hvor konflikten handler om selve uenigheden:

1. Uenighed om bolden
2. Skænderi – den anden har skylden
3. Problemet vokser – man begynder at undgå hinanden

Trin 4 – 9, hvor konflikten handler om relationen:

4. Man skaber alliancer og forbereder angreb – taler om og ikke med hinanden
5. Man må IKKE tabe ansigt – man stoler ikke på hinanden. Overhovedet!
6. Trusler – ser modparten som en fjende
7. Ødelæggelse – De der ikke er med mig er imod mig
8. Eliminering – åben krig
9. Point of no return – hellere dø end give sig

Kan du genkende noget?

Som oversigten indikerer, er der mange muligheder for at stoppe op og gøre noget for at vende om. Og det er der heldigvis mange, der gør. Men jo længere op, man er kommet, jo sværere er det at stoppe op, erkende den ødelæggende udvikling og række hånden ud

Muligheden er også, løbende at arbejde åbent med reaktionsmønstre og stimulere en konstruktiv uenighed i jeres dialoger inden konflikterne eskalerer. Så man er klar til at håndtere de små uenigheder inden, de bliver for store.

Hvad gør I?

Kilde: Indlæg af Helene Aalling på LinkedIn, Pulse den 25. februar 2016

Uklar kommunikation

Går du på ét ben?

Uklar kommunikation

Måske har du nogen gange undret dig over, hvor forvrænget dine budskaber bliver.

”Hvor svært kan det være?”, spørger du dig selv.

Måske har du også oplevet at tage hurtig action i en situation og så efterfølgende opdage, at du har misforstået det hele.

Det hænder!

Måske er det fordi, du går på ét ben og dermed bedriver uklar kommunikation.

Følelser, fantasi og fakta

Jeg har haft fornøjelsen af at tage en mediator uddannelse hos ReCome, hvor man bl.a. lærer at skabe gensidig forståelse. Et af de mange værktøjer, der bruges her, er en model de kalder ”De 3 F-zoner”.

De 3 F´er står for Fakta, Fantasi og Følelser.

Budskabet i modellen er følgende:

  • Det at indsamle faktuel information i en sag…
  • …det at gøre sig tanker om folks intentioner og forestille sig betydningen af holdninger eller handlinger samt…
  • …det at være opmærksom på den følelsesmæssige påvirkning…
  • …er lige betydningsfuldt!

Lidt om zonerne

Når vi befinder os i Fakta-zonen forholder vi os nøgternt og bevidst til informationer, og vi udtrykker os med afsæt i konkrete forhold og objektive informationer.

I Fantasi-zonen gør vi os forestillinger om hensigter og intentioner.

I Følelses-zonen forholder vi os instinktivt til det, der sker og reagerer ud fra underliggende behov og fornemmelser.

Et eksperiment i uklar kommunikation

Jeg brugte et par uger til konkret at undersøge, hvad der sker, hvis jeg kun ”går på ét ben”. Her er hvad jeg fandt ud af:

  • Hvis jeg alene fokuserer på de kolde facts, får jeg ikke taget den menneskelige faktor i ed og så virker en plan, en beslutning eller et budskab kun på papiret.
  • Hvis jeg kun tolker og fortolker folks hensigter og reaktioner i en given situation mister jeg muligheden for at undersøge tingene konkret og handler ud fra hypoteser, der måske ikke holder stik.
  • Hvis jeg lader mig styre af følelser, bliver alle mine handlinger og beslutninger spontane og styret af f.eks. lyst eller frygt. Jeg mister enhver mulighed for at hæve mig op på et mere strategisk og intellektuelt plan og skabe noget overblik. Fornuften går fløjten.

Prøv at eksperimentere lidt og se, hvad du vil opdage.