Hop til indholdet.

Hvordan du kan bruge din energi som ledetråd og vælge rigtigt

Står du overfor at skulle finde eller skabe et nyt arbejde?

At bruge energien som ledetråd er en måde, hvorpå du kan blive klogere på dig selv. At afdække din energi i et livsperspektiv kan fortælle en masse om, hvem du er og hvad du skal gå efter i den næste del af sit arbejdsliv.

”Gør det, du har lyst til” siger folk nogle gange, når man skal finde en ny beskæftigelse, men der er meget mere at hente i at se på sit energi-mønster over tid end at lade sig styre af nuets impuls.

Energi handler ikke bare om, hvad du lige har lyst til. Det handler også om det, der er dybt meningsfuldt for dig. Der hvor du kan bruge dine styrker og kompetencer, hvor du oplever at være vigtig og som opfylder dine værdier og behov.

Positiv og negativ energi

Når du tænker tilbage på de forskellige jobs, du har haft, er der givet noget, der har givet energi og noget, der har drænet. Noget du tænker tilbage på med glæde og engagement og noget, du er virkelig glad for at være sluppet for, og som du ikke ønsker at opleve eller beskæftige dig med igen.

Det kan handle om ansvarsområder og opgaver. Det kan handle om karaktertræk i ledere og kolleger. Det kan handle om samarbejds- og organisationskultur, og det kan handle om rammer og vilkår. Måske noget helt fjerde.

Her er det vigtigt, at du ikke alene lader dig informere af energigivere men også af energidrænere, så du ikke overser behov og værdier, der er bundet til dårlige oplevelser. Derfor er det både de gode og de dårlige oplevelser, der tages afsæt i.

Det starter med en tidslinje

Udgangspunktet for at bruge energien som ledetråd i afklaringsfasen henimod et nyt tilfredsstillende arbejdsliv er at tegne en tidslinje. Tidslinjen starter med det første arbejde, du har haft. Det behøver ikke at være et fast, lønnet job. Det kan også være selvstændig virksomhed, arbejdet med at uddanne dig, frivilligt arbejde eller andet. Enhver form for arbejdsmæssigt engagement. Det seneste arbejde, du har haft, afslutter den fuld optrukne linje. Her stopper historikken. Det der har været. Herefter fortsætter tidslinjen med en stiplet kurve ind i fremtiden.

Når du så tænker på situationer, opgaver, arbejdsrelationer, ledere, medarbejdere, kolleger og vilkår og rammer i øvrigt i tilknytning til et konkret arbejde, er der noget, der umiddelbart ”popper op” for dig. Det kan f.eks. være ”jeg var vild med det internationale miljø” eller ”jeg var SÅ frustreret over topledelsen”.

Det næste skridt er at se på hvorfor. Hvad var årsagen til at det gav så god energi eller det modsatte. Energien giver således mulighed for at gå dybere i, hvad der kan skabe fremtidig jobmening og tilfredshed. Hvad der er vigtigt for dig at beskæftige dig med, hvor og sammen med hvem.

Få øje på mønstre

Når du noterer både positive og negative ting på en tidslinje, der indeholder flere forskellige jobs og arbejdspladser, begynder der at fremkomme mønstre.

Måske fremkommer der et billede af, at en bestemt type arbejde, en bestemt tilgang eller en bestemt arbejdskultur altid har givet dig følelsen af meningsfuldhed og overskud. Der kan også dukke noget op, du har glemt, betød noget for dig.

Et udvidet perspektiv

Med en afdækning over tid og sted har du mulighed for at se dig selv lidt på afstand, og du får mulighed for at frigøre dig fra den nuværende virkelighed, som kan skygge for indsigt.

Eksempel: Hvis man f.eks. lige er blevet fyret fra en lille familiedrevet virksomhed, fortæller man måske sig selv, at man aldrig skal have lederjob i den type virksomhed mere. Når energi-mønsteret er lavet, kan man måske se, at det ikke var på grund af størrelse eller virksomhedsform, at det ikke fungerede, men at det handlede om ens behov for tillidsbaseret samarbejde og frihed i beslutningsprocessen. Noget det er muligt at opleve uanset om virksomheden er stor eller lille.

Et udvidet perspektiv giver dig også mulighed for at se, om andre omstændigheder i dit liv har haft indflydelse på din arbejdsoplevelse enten i positiv eller negativ retning. Livsomstændigheder, som måske ikke er til stede mere, og som der skal korrigeres for i det store regnskab.

Nutid, fortid og fremtid

Når tidslinjen op til her og nu er fyldt med input, og du kan se et mønster, er det tid til at samle de elementer, du skal forsøge at integrere eller udelade i næste fase af dit arbejdsliv.

Det kan også være, at du – når det fulde billede op til nu tegnes – opdager, at noget mangler for, at du bliver glad og tilfreds. Noget du mere eller mindre altid har savnet. Eller du opdager, at du er et sted i dit liv, hvor der skal noget helt nyt til. Noget du gerne vil opnå, fordi du har udviklet og forandret sig.

På den måde kommer energien i fortid og nutid til at kvalificere dine valg for fremtiden, og der er meget større chance for at du vælger rigtigt.

Du kan sagtens selv lave denne øvelse, men det allerbedste er at lave den sammen med en uvildig person, der kan fornemme din energi, når du fortæller om dine oplevelser igennem tiden. Det ligger nemlig tit i ens blinde vinkel og forputter sig.

Find info om karrierecoaching her