Hop til indholdet.

Går du på ét ben?

Uklar kommunikation

Måske har du nogen gange undret dig over, hvor forvrænget dine budskaber bliver.

”Hvor svært kan det være?”, spørger du dig selv.

Måske har du også oplevet at tage hurtig action i en situation og så efterfølgende opdage, at du har misforstået det hele.

Det hænder!

Måske er det fordi, du går på ét ben og dermed bedriver uklar kommunikation.

Følelser, fantasi og fakta

Jeg har haft fornøjelsen af at tage en mediator uddannelse hos ReCome, hvor man bl.a. lærer at skabe gensidig forståelse. Et af de mange værktøjer, der bruges her, er en model de kalder ”De 3 F-zoner”.

De 3 F´er står for Fakta, Fantasi og Følelser.

Budskabet i modellen er følgende:

  • Det at indsamle faktuel information i en sag…
  • …det at gøre sig tanker om folks intentioner og forestille sig betydningen af holdninger eller handlinger samt…
  • …det at være opmærksom på den følelsesmæssige påvirkning…
  • …er lige betydningsfuldt!

Lidt om zonerne

Når vi befinder os i Fakta-zonen forholder vi os nøgternt og bevidst til informationer, og vi udtrykker os med afsæt i konkrete forhold og objektive informationer.

I Fantasi-zonen gør vi os forestillinger om hensigter og intentioner.

I Følelses-zonen forholder vi os instinktivt til det, der sker og reagerer ud fra underliggende behov og fornemmelser.

Et eksperiment i uklar kommunikation

Jeg brugte et par uger til konkret at undersøge, hvad der sker, hvis jeg kun ”går på ét ben”. Her er hvad jeg fandt ud af:

  • Hvis jeg alene fokuserer på de kolde facts, får jeg ikke taget den menneskelige faktor i ed og så virker en plan, en beslutning eller et budskab kun på papiret.
  • Hvis jeg kun tolker og fortolker folks hensigter og reaktioner i en given situation mister jeg muligheden for at undersøge tingene konkret og handler ud fra hypoteser, der måske ikke holder stik.
  • Hvis jeg lader mig styre af følelser, bliver alle mine handlinger og beslutninger spontane og styret af f.eks. lyst eller frygt. Jeg mister enhver mulighed for at hæve mig op på et mere strategisk og intellektuelt plan og skabe noget overblik. Fornuften går fløjten.

Prøv at eksperimentere lidt og se, hvad du vil opdage.