Hop til indholdet.

Arkiv for oktober, 2015

Træningsforløb, Mediering, Profession, Team 360, Organization View™, 360 View™

Et spørgsmål om profession

På årets HR-messe i Øsknehallen blev jeg i forbindelse med et foredrag om mentoring opmærksom på to spørgsmål, som fortsat kan være relevante at stille:

  • Hvordan bruger du som leder forskellige metoder og værktøjer til at styrke dit lederskab uden at føle dig forpligtet til at påtage dig professionerne bag?
  • Hvad kan du håndtere selv, og hvornår giver det mening at trække en professionel samarbejdspartner ind?

Først en lille historie

”Jeg er jo ikke coach – Jeg er leder!”

Dette blev sagt med både begejstring og trods af en leder, jeg kender. En leder, der gerne vil være en god leder og derfor er optaget af de forskellige forventninger, der hele tiden er i forhold til at udfylde netop dét job.

Begejstringen kom af en ny opdagelse, han havde gjort sig. Han havde fået sin egen – eksterne – coach og fundet ud af, at det han talte med hende om, og det, han fik ud af det, lå lysår fra det, han behøvede at tale med sine medarbejdere om for at sikre engagement. Derfor skulle han ikke kunne det samme, som en professionel coach.

Profession eller tilgang

Han kunne i stedet koncentrere sig om at have en mere coachende tilgang i sine dialoger med medarbejderne. Lytte mere, spørge mere og få medarbejderen til at stole noget mere på sig selv. Ikke for at være deres coach, men som en del af det, at være deres leder.
Trodsen kom af, at han ikke var helt overbevidst om, at omgivelserne ville give ham ret. For på det tidspunkt var det nye sorte for ledere, at være coaches.

Så gik der et par år, og det nye sorte blev mentoring. Det nye er så også, som jeg oplever det, at mange ledere holder fast i deres primære funktion. De går ind i mentorrelationer som ledere. Alligevel dukker forventningen om mere og andet op. Det oplevede jeg til foredraget på messen.

Forankret og modtagelig på samme tid

Sagen er vel, at de fleste af os har en profession, hvor vi har brug for kompetencer, der også er brug for i andre fag. Coaches har ikke patent på at stille spørgsmål. Mentorer har ikke patent på at guide. Og man behøver ikke at være uddannet coach eller mentor for at spørge, lytte og guide som leder.

Hvad med dig? Hvad vil du integrere i din praksis, og hvad vil du ikke tage dig af? Hvad skal andre, eventuelt eksterne, løfte?

Kilde: Indlæg af Helene Aalling på LinkedIn, Pulse den 13. oktober 2015.

Sandheden om lederskab

Er du leder?

Hvor mange gange i din tid som leder, har du hørt og læst forskellige meninger om hvad ledere skal og ikke skal, må og ikke må og hvad lederskab egentlig handler om?

Her kommer nogle flere!

I Ingenjörskarriär den 24. August 2015 refererer Elisabeth Vene til ledelseskonsulenten John Roulet. Han har skrevet en artikel i Management Issues, hvor han ønsker at aflive nogle myter om, hvad lederskab handler om. I den sammenhæng kommer han så også til at give sit eget bud på ”sandheden” om ledelse.

Én af de myter John Roulet, ifølge artiklen, vil afskaffe er, at ”Ledarskap handler om visioner och inspiration”. Han mener, at det handler om ”…att leda till ett värdefullt resultat…”. En anden af dem er, at ”Företagsledere leder männeskor”. Han mener, at ”…företagsledere leder prestation…”.

Hvad kan du bruge det til?

Måske tænker du, at det er dejligt at nogen fortæller dig, hvad du ikke behøver at leve op til, og hvad du kan koncentrere dig om! Måske bliver du provokeret, fordi du er uenig med John Roulet. Jeg lægger i hvert fald mærke til, at der er mange kommentarer til artiklen, så det vidner om læsernes engagement og at han piller ved noget vigtigt.

Når jeg læser artiklen undrer jeg mig over:

  • Hvad sandheden om lederskab vil sige, og hvad man får ud af at definere og kende dén?
  • Om der findes myter og sandheder om lederskab? Om det ikke bare er forskellige perspektiver?

Min erfaring er:

  • At du som leder ikke skaber kvaliteten af den ledelse, du praktiserer, alene. Den er også bestemt af dem, du leder. Dette ud fra en betragtning om, at ledelse er noget, der sker i relationen mellem mennesker, og så skal der mindst to til den dans.
  • At det er meget afhængigt af konteksten, hvad der er brug for og dermed, hvad der er godt.

Et citat kommer mig i hu: ”Alle har ret – delvist”. Det betyder ikke, at alt fungerer eller er lige godt. Det betyder bare, at du bliver nødt til at se på de mennesker og interesser, du har ansvaret for og på din måde at lede på, ud fra forskellige perspektiver og så vælge bevidst, hvad der skal karakterisere dig og dit lederskab. Hvad der skal være sandt.

Det gør det ikke nødvendigvis nemt, men forhåbentligt er din egen omtanke og opmærksomhed med til at kvalificere din ledelse.

Og – for at vende tilbage til John Roulets myter og sandheder – måske ender det med, at dit lederskab både handler om visioner og mennesker OG om præstation og resultat. Ikke enten-eller.

Hvad med dig?

Hvad er der brug for lige der, hvor du er? Hvad skal du gøre for, at dit lederskab bliver sandt og virkningsfuldt for de mennesker og interesser, du leder?

 

Kilder:

  • Artikel i Ingenjörskarriär den 24. August 2015:http://www.ingenjorskarriar.se/ledarskap/article3924539.ece
  • Indlæg på www.jobfinder.dk/blog den 29.09.2015 af Helene Aalling