Hop til indholdet.

Et spørgsmål om profession

På årets HR-messe i Øsknehallen blev jeg i forbindelse med et foredrag om mentoring opmærksom på to spørgsmål, som fortsat kan være relevante at stille:

  • Hvordan bruger du som leder forskellige metoder og værktøjer til at styrke dit lederskab uden at føle dig forpligtet til at påtage dig professionerne bag?
  • Hvad kan du håndtere selv, og hvornår giver det mening at trække en professionel samarbejdspartner ind?

Først en lille historie

”Jeg er jo ikke coach – Jeg er leder!”

Dette blev sagt med både begejstring og trods af en leder, jeg kender. En leder, der gerne vil være en god leder og derfor er optaget af de forskellige forventninger, der hele tiden er i forhold til at udfylde netop dét job.

Begejstringen kom af en ny opdagelse, han havde gjort sig. Han havde fået sin egen – eksterne – coach og fundet ud af, at det han talte med hende om, og det, han fik ud af det, lå lysår fra det, han behøvede at tale med sine medarbejdere om for at sikre engagement. Derfor skulle han ikke kunne det samme, som en professionel coach.

Profession eller tilgang

Han kunne i stedet koncentrere sig om at have en mere coachende tilgang i sine dialoger med medarbejderne. Lytte mere, spørge mere og få medarbejderen til at stole noget mere på sig selv. Ikke for at være deres coach, men som en del af det, at være deres leder.
Trodsen kom af, at han ikke var helt overbevidst om, at omgivelserne ville give ham ret. For på det tidspunkt var det nye sorte for ledere, at være coaches.

Så gik der et par år, og det nye sorte blev mentoring. Det nye er så også, som jeg oplever det, at mange ledere holder fast i deres primære funktion. De går ind i mentorrelationer som ledere. Alligevel dukker forventningen om mere og andet op. Det oplevede jeg til foredraget på messen.

Forankret og modtagelig på samme tid

Sagen er vel, at de fleste af os har en profession, hvor vi har brug for kompetencer, der også er brug for i andre fag. Coaches har ikke patent på at stille spørgsmål. Mentorer har ikke patent på at guide. Og man behøver ikke at være uddannet coach eller mentor for at spørge, lytte og guide som leder.

Hvad med dig? Hvad vil du integrere i din praksis, og hvad vil du ikke tage dig af? Hvad skal andre, eventuelt eksterne, løfte?

Kilde: Indlæg af Helene Aalling på LinkedIn, Pulse den 13. oktober 2015.