Hop til indholdet.

Teamcoaching

Teamcoaching processen fokuserer på dialog og åben refleksion. Formålet er, at I skaber et klart fælles billede af jeres styrker i forhold til at løse jeres opgave. At I opstiller udfordrende mål for, hvordan I vil fungere og præstere i fremtiden. Og at I indkredser de områder, I vil udvikle og styrke yderligere.

Et typisk teamcoaching forløb indeholder:

  • Fastlæggelse af fokus, mål og forventet udbytte
  • 1-dags visions workshop
  • Online teamtest*
  • 1-2 dages seminar om teamets styrker, udfordringer og aktionsplan
  • Fortløbende ½-dags teamcoaching sessioner fordelt over 3 – 12 måneder
  • Evaluering og opfølgning

Forløbet kan suppleres med et antal ”skygge coachinger” på jeres teammøder, hvor coachen observerer jeres ”almindelige” adfærd og I får umiddelbar feedback og feedforward.

Ved at tilrettelægge teamcoachingen som en længerevarende proces får I det optimale ud af action/learning effekten, hvor selve sessionerne skaber rum for dialog og refleksion. De mellemliggende perioder bruges til, at I prøver nogle ting af og gør noget andet, end I plejer.

Udbyttet er, at I bliver bedre til at løse den opgave, som I sat i verden for, skabe de ønskede resultater og fungere godt sammen.

* For at kunne tilbyde det bedste inden for teamcoaching har vi indgået en aftale med Team Coaching International (TCI), der har udviklet en unik profil analyse og – metode, Team Diagnostic™. Profilanalysen danner basis for arbejdet med gruppens værdier, styrker og uudnyttede potentiale.

Trænger dit lederteam til et eftersyn? Få en gratis on-line testkørsel ved at udfylde blanketten til højre. Så får du syn for sagen.