Hop til indholdet.

Indlægstags ‘Teamudvikling’

Værdsætte forskelligheder

Udnytter I forskelligheder i ledelsesteamet?

Et af succeskriterierne for et konstruktivt samarbejde i lederteamet er, at anerkende og udnytte hinandens forskelligheder, men hvordan gør man reelt det?

Om at udnytte forskelligheder, som ikke eksisterer for os

Ifølge Daniel Kähnemann, nobelpristager i økonomi og forfatter til bogen ”Thinking, fast and slow”, er en helt normal menneskelig styringsmekanisme; ”What you see is all there is”, eller ”Det jeg ikke opfatter, eksisterer ikke” . Vi ser og opfatter kun det, som vores personlige briller tillader os. Resten er vi – som udgangspunkt – blinde for.

Det betyder, at vi hver især overser styrker og svagheder i en situation, en beslutning eller en relation. Trusler og muligheder får vi heller ikke nødvendigvis øje på. Og hvis vi bliver gjort opmærksom på dem, tror vi ikke rigtigt på dem, selvom vi i teorien godt ved, at andre perspektiver og sandheder end vores egne eksisterer.

Hvis vi vil udnytte hinandens forskelligheder, bliver vi altså nødt til at overgive os til noget, som ikke eksisterer for os.

Det kræver tillid!

En historie om  et respektløst team

Det er lige efter en gennemgribende organisatorisk rokade i et stort firma. Rokaden er trådt i kraft samtidig med, at topledelsen har besluttet at ændre ledelsesparadigme. Nu sidder en nyetableret mellemledergruppe og skal udvikle deres del af organisationen i en ny retning og ud fra et nyt paradigme.

De har alle stor erfaring indenfor branchen. De er også alle erfarne ledere. De er vandt til at stole på sig selv og deres egen mavefornemmelse.

De beslutter at stille respekten (læs: ærekærheden) for deres egen måde at gøre tingene på til side og i stedet stole på den nye organisation, på det nye paradigme og på hinandens forskellige syn på den nye virkelighed og relevante handlemuligheder.

De opdager, at ved at være respektløse overfor egne forestillinger og idéer og tage hinandens perspektiver og forslag for gode varer, sætter de sig ud over mekanismen ”Det jeg ikke opfatter, eksisterer ikke”.

Det betyder, at de kollektivt får adgang til meget mere indsigt, og kan navigere i den nye organisationsstruktur og i det nye ledelsesparadigme på en måde, der ikke begrænses af deres gamle måder, at tænke og handle på.

Nøglen er tiltro og nysgerrighed

Når I hver især i jeres lederteam beslutter jer for at tro på, hvad de andre ser og opfatter, selvom I ikke selv kan få øje på det, får I adgang til mange flere vinkler på historik, situation og mål.

Men I skal – hver især – vælge at tro på kvaliteten af andres perspektiver.

Hvad med dit lederteam?

Har I valgt at have tiltro?

Har I valgt at være åbne og nysgerrige langt ud over jeres egen forståelse og bekvemmelighed?

 

Andre artikler om, hvordan I får adgang til vital viden, I ikke selv har og som åbner op for nye muligheder og perspektiver: