Hop til indholdet.

Indlægstags ‘Frygt’

Frygt, frygten som styringsværktøj

Frygten som konstruktivt styringsværktøj

Det kan være en rigtig god idé at sætte sig mål – i livet og i jobbet – for at opnå det, man ønsker. Hvad der imidlertid ofte bestemmer, hvad vi gør og hvad vi undlader at gøre, er frygten for konsekvensen.

Så hvorfor ikke undersøge den ordentligt? Måske er den berettiget. Måske er den ikke. Det ved du først, når du vender dig om og kigger den i øjnene.

Tim Ferriss har en meget inspirerende TED talk om emnet.

Hans budskab om at forstå sin frygt og sine handlemuligheder for at skabe fremdrift og resultater er tankevækkende og hans værktøjer er meget brugbare.

Model for at analysere din frygt

Første step – Analyse af frygten og dine handlemuligheder

Hvad frygter jeg ved at……….. (temaet for din frygt)

  • Definer: Definer alt det værste, der kan ske
  • Afværg/formindsk: Undersøg derefter, hvad du kan gøre for at undgå eller minimere effekten af eller risikoen for, at det værste sker
  • Reparer: Undersøg så, hvad du kan gøre eller få hjælp til at gøre, hvis det værste skulle ske

Næste step – Opgør den mulige gevinst

Når du har et detaljeret billede af din frygt og dine muligheder for at eliminere, formindske eller håndtere den, skal du stille dig selv spørgsmålet:

  • Hvilke fordele kunne du have ud af at gøre det, du frygter, enten fuldt ud eller delvist?

Tredje step – Sæt prisen for at bevare status quo

Til sidst spørger du dig selv om, hvad prisen er for status quo. Hvad risikerer du ved ikke at sige, spørge eller gøre det, du frygter konsekvenserne af.

Når du har gennemført disse skridt, har du et bedre og mere detaljeret grundlag for at tage en beslutning om, hvad du vælger at gøre. 

Forestilling kontra virkelighed

” Fantasien er ofte mere lidelsesfuld end virkeligheden” – Seneca den yngre

Jeg lærte på et tidspunkt, at det at formulere en vision, en drøm eller et mål er den nemme del af arbejdet. Det at føre den ud livet, i den konkrete virkelighed, er den hårde del og der, hvor slaget skal slås.

Når jeg bruger Tim Ferriss ”Frygt-model”, oplever jeg det modsatte.

Her er det arbejdet med at konkretisere, der gør det hele nemmere.

Det kan stadig være hårdt at gennemføre, men billedet af, hvad der er på spil fremstår mere klart og handlemulighederne giver tryghed.

Tør du prøve? Jeg håber, at du får glæde af værktøjet.