Hop til indholdet.

Problemer ved grænsen, kender du det?

I øjeblikket har Danmark store udfordringer ved landets grænser. Der er mange meninger om, hvordan disse skal løses og megen frustration over, både de beslutninger, der ikke bliver truffet og over dem, der tages.

Med hvad med de grænser, der vedrører dig selv? Hvad f.eks. med grænsen imellem det, du drømmer om og det, der faktisk sker?

Hvad du drømmer

  • Hvilke drømme havde du for 2015?
  • Hvad blev til noget?
  • Hvilke drømme har du for 2016?

Selv om vi kan have svært ved at formulere vores drømme og visioner, er det tit den nemme del i forhold til at komme i mål med dem.

Drømme hører til i den virtuelle virkelighed, hvor alt kan ske. Det er her alle ”hvad nu hvis- erne”, ”hvis bare-erne” og ”kunne det ikke være fantastisk hvis-erne” kan formuleres. Og det er helt omkostningsfrit!

Hvad der skal til

Der hvor du skal på arbejde er, når du skal have løftet dine drømme ind i den konkrete virkelighed, så de går i opfyldelse. Her hvor det kræver blod, sved, tårer og penge.

Det er her, du finder ud af, hvor vigtige dine drømme egentlig er for dig. Her du finder ud af, hvad du er villig til at investere.

Og så er det, at du stifter bekendtskab med alle grænseproblemerne. For det er så nemt at udskyde, at bagatellisere, at skyde ansvaret over på andre og at (op)finde ting, der er nødvendigt at få på plads for at kunne kaste sig ud i bestræbelserne på at opnå det, drømmen repræsenterer.

Nogle idéer, til at hjælpe dig i gang, kunne være:

  • At prioritere de drømme, du har formuleret. Her kan du hjælpe dig selv ved at forestille dig det bedste, der vil ske, hvis de går i opfyldelse og det værste, der vil ske, hvis de ikke gør.
  • At formulere de kritiske succesfaktorer. Der er altid noget, der er mere kritisk for at komme i mål end andet. Nogen gange er det en økonomisk investering, nogen gange er det tid, nogen gange må man undvære noget, man er virkelig glad for eller føler sig afhængig af. Hvis du ikke indstiller dig på, hvad du vil give afkald på for at følge din drøm, lykkes det højst sandsynligt ikke.
  • At række ud efter hjælp. Det er ikke bare penge og hårdt arbejde, der er mulighed for at trække på i den faktuelle virkelighed. Relationer og kærlighed er også ressourcer, du har til rådighed. Mennesker, der på forskellig måde vil og kan støtte dig i dine bestræbelser. Spørg dem.

Det første skridt!

Når det så er sagt, behøver alle drømme ikke at gå i opfyldelse for at skabe glæde og energi. Nogen gange er det fedt at drømme kæmpestort, skævt og urealistisk. Det kan bruges som inspiration til at række ud efter andre mere realistiske visioner og bidrage til, at de går i opfyldelse.

Hvad med dig?

  • Hvilke drømme vil du indfri i 2016 og hvad er dit første skridt?
  • Og hvordan vil du imødekomme dine grænseproblemer?

Kilde: Artikel på http://karriere.jobfinder.dk/blog/graenseproblemer