Hop til indholdet.

Lederudvikling for gode ledere, hvad gør du?

Effektiv lederudvikling, hvad er det egentligt? Hvad virker?

I april sidste år var der i DJØF bladet en interessant artikel om, hvordan man bedst udvikler sine ledelseskompetencer. Overskriften var ”Gode ledere prøver sig frem”. Artiklen (http://www.djoefbladet.dk/nyheder/2015/4/gode-ledere-pr-oe-ver-sig-frem.aspx) tager afsæt i en bog skrevet af professor og ledelsestænker Herminia Ibarra.

Opgør med det fremherskende mantra i lederudvikling

Artiklen fremfører hvordan Herminia Ibarra kraftigt gør op med den fremherskende opfattelse af, at ledere skal reflektere sig til god ledelsespraksis. Hun mener i stedet, at de skal prøve sig frem. Måske er det sandt, at selvrefleksion er det fremherskende mantra og måske er det sundt at udfordre. Jeg savner dog i artiklen et tredje perspektiv, hvor refleksion og det at prøve sig frem kombineres. Det behøver ikke at være et enten-eller.

Artiklen fremhæver udsagnet ”Prøv dig frem – eller stå i stampe”. Når man taler lederudvikling kan det være lige så sandt at sige ”Reflekter – eller vær uvidende om, hvad der virker og hvorfor”. Et både-og alternativ til disse enten-eller udsagn kunne være ”Prøv dig frem, reflekter og lær. Prøv dig så frem igen”.

Et andet af artiklens udsagn er ”Selvrefleksion får ledere til at blive i fortiden”. Dette kunne lige så vel vendes til ”Ureflekteret praksis får ledere til at fortsætte, som de plejer”. Også her savner jeg et mere balanceret afsæt. Det kunne f.eks. være ”Reflekter over effekten af din praksis, bliv klogere og dygtigere”.

At tage lederjobbet på sig

Når du siger ja til et lederjob har organisationen som helhed – og med rette – krav og forventninger til, at du forvalter ansvaret på en måde, så det tjener virksomhedens interesser bedst. At finde ud af hvem du er som leder, dvs. hvordan din praksis kan udfolde sig og bidrage til organisationens mission og målsætninger, er en forpligtelse, du bør tage på dig for at udfylde jobbet på en god måde.

Ledelse opstår i samspillet med andre. Selvrefleksionen kan dels gå ud på at blive bevidst om hvilke værdier du bringer ind i dette samspil, dels gå ud på at spotte, hvor dine primære styrker og talenter ligger og hvordan du bruger dem bedst.

Action-learning-action-learning

Hvis du skal udvikle dig som leder, må du tage ved lære af virkeligheden og det kan du kun gøre, hvis du reflekterer over effekten af din praksis. Det er ikke det samme som bare at se på dig selv. Det handler mere om at se på dig i samspillet med andre. Om der kommer det ud af dine handlinger og attitude, som du selv og dine primære interessenter ønsker og har brug for.

Så et vigtigt skridt hen imod at blive en god leder, er at skabe bevidsthed. Jo mere bevidst du er om dine intentioner og overbevisninger og om effekten af din adfærd jo nemmere er det for dig at opfylde dine egne og organisationens krav og forventninger til dig.

Kilde: http://karriere.jobfinder.dk/blog/proev-reflekter-proev-igen-3212