Hop til indholdet.

Levende lederskab – hvad vil det sige?

For nylig blev jeg spurgt, hvornår et lederskab egentligt er levende. Det har jeg i tidens løb gjort mig mange tanker om, og jeg har også en mening om det, som jeg gerne vil dele. Først to små historier.

Historien om en desillusioneret leder

Det var midt under finanskrisen, omkring starten af 2010. Overfor mig sad en leder, hvis energi var helt i bund. Der var ingen af hans ledelsesopgaver, han havde lyst til at beskæftige sig med. Hans dag var fyldt med undvigemanøvrer, fordi han ikke ønskede at tage beslutninger, der betød hårde prioriteringer og fyringer.

Konsekvensen var, at han var blevet en meget fraværende leder og at medarbejderne, udover at være generelt bekymret for deres arbejde, ikke vidste, hvordan lederen havde tænkt sig at navigere og dermed styre virksomheden igennem krisen.

Historien om en stålsat leder

Det var midt under finanskrisen, omkring slutningen af 2009. Overfor mig sad en leder, som var frustreret over at mellemlederne i organisationen var handlingslammet. Han havde altid forventet et højt performanceniveau og målopfyldelse og undrede sig over, at mellemlederne ikke havde den samme kampgejst som ham selv.

Han gik i gang med at undersøge sin egen indstilling til ledelse og til menneskelige dynamikker, så han kunne tale fordomsfrit og indlevende med sine mellemledere uden at give køb på sine positive forventninger til deres ansvarlighed og engagement. Derefter gik han i gang med at finde ud af, hvordan han kunne hjælpe mellemlederne, så de genfandt troen på sig selv og turde begå fejl.

Konsekvensen var, at hans ledelsesstil blev mere empatisk og mellemlederne blev mere robuste og skabte fælles fodslag.

Mine tanker og betragtninger om levende lederskab

Der er mange definitioner på ledelse. Én af dem er, at du skaber retning og rammer for arbejdet og sørger for, at dine folk kan løse deres opgaver, så I samlet skaber de ønskede resultater.

Så hvad er forskellen på lederskab og levende lederskab. Her er 3 definitioner, der kan udledes af de to historier:

1. Accepter situationen!

Hvis du accepterer virkeligheden, kan du handle på den. Hvis du derimod mener, at tingene burde være anderledes end de er, spiller du dig vigtige kort af hænde. Det betyder ikke, at du skal undlade at formulere en attraktiv vision for fremtiden, tværtimod. Men de konkrete skridt, der skal tages hen imod den ønskede situation, foregår i den faktuelle virkelighed.

2. Vær modig!

Med fare for at fejle. Beslut dig for noget, prøv det af, lær af det og korriger. Du skal selvfølgelig tænke dig om, men hvis du ikke tør at tage en forkert beslutning eller at risikere noget, så lammer du dig selv og lukker af for relationen til de mennesker, der skal løfte sammen med dig.

3. Se på dig selv!

Se på din egen adfærd og de forestillinger og overbevisninger, der ligger bag. Du har mulighed for at udvikle andre mennesker og dermed virksomheden i den ønskede retning via aktiv udvikling af dig selv. Som leder og som menneske.

Lederskab opstår i det relationelle felt imellem dig og dine omgivelser. Om det er bestyrelse, mellemledere, medarbejdere, kolleger i lederteamet, kunder eller samfund. Den røde tråd igennem de 3 definitioner er, at det levende lederskab opstår, når du tager ledelsesrollen fuldt og helt på dig og tør bringe både hjerne og hjerte ind i dine relationer.

Hvad med dit lederskab? – Lever det?