Hop til indholdet.

Ejerledersparring

Ejerledersparring fokuserer på dig som menneske og leder. Det primære omdrejningspunkt er din håndtering af drift og udvikling af virksomheden og af de mennesker, der er involveret. Det være sig medarbejdere, kunder, leverandører og samarbejdspartnere.

Det handler om personlig læring og forandring, der gavner både dig, virksomheden og de involverede parter. Formålet er via nærværende og udfordrende samtaler at skærpe din præstation og bringe mere af dit potentiale som menneske og leder til udfoldelse.

Din egen vej

Selv om det at være virksomhedsejer ofte drejer sig om økonomi, styring og planlægning, så handler det i høj grad også om følelser, værdier og relationer. Hvad brænder du for? Hvad betyder mest for dig? Hvor er dine personlige styrker og eventuelle svagheder? Hvad vil du gerne opnå?

Som ejerleder er der ingen fast definerede spilleregler – ingen rigtig eller forkert måde at gøre tingene på. Du finder selv din vej. Men det betyder ikke, at du kan undvære en kvalificeret person til at sparre med. En, der kan hjælpe dig med at tænke ’ud af boksen’ og måske finde nye veje. En, der kan stille de spørgsmål, som du enten ikke selv tænker på – eller som du måske mere eller mindre bevidst styrer uden om.

Ejerledersparring med en professionel coach

Sammen med en coach fra Living Leadership skaber du en provokerende og kreativ proces, der inspirerer dig både personligt og professionelt, udfordrer dit potentiale og som giver dig tillid og mod til at gøre det, du virkelig ønsker.