Hop til indholdet.

Forgiftet kommunikation, findes det hos jer?

Alle, der er optaget af at skabe resultater, er også optaget af god kommunikation. God kommunikation er essentiel for at få en organisation til at fungere og præstere.

Forgiftet kommunikation, derimod, ødelægger muligheden for at formidle viden og idéer og for at understøtte (selv)tillid, optimisme og gå-på-mod. Alt det, der afgør, om mennesker trives og bidrager optimalt.

Hvis du, når du læser videre, genkender noget af din egen opførsel, så lad være med at gå i panik.

De fleste mennesker bruger disse ”våben” fra tid til anden uden den store skade. Nogle gange for at overleve, andre gange af dårlig vane. Det er den kontinuerlige brug af de følgende kommunikations gifte – dag ud og dag ind – der er virkelig destruktivt for teams og relationer.

Hvad er giftig kommunikation?

Der er flere måder at forgifte kommunikationen på. Kender du de her fire typer?

1. Bebrejdelser og kritik
2. Gå i defensiven
3. Foragt
4. Obstruere

Bebrejdelser og kritik: Angriber, hvad du gør

Bebrejdelser og kritik angriber kollegernes adfærd. Det er udtalelser som; ”Du kommer altid for sent”, ”du sjusker altid”, ”det du laver, er altid fuldt af fejl”.

Foragt: Angriber, hvem du er

Denne form for giftig kommunikation er næsten den værste. Når man møder folk med foragt signalerer man, at de ikke er noget værd. Dette gælder også sarkasme, kynisme, nedvurdering, det at bruge nedsættende øgenavne og fjendtlig humor.

Obstruktion: Blokerer alt

En tredje måde at forgifte dialogen på, som er knapt så personlig men lige så ødelæggende, er at trække tiden ud, blive tavs og kold, snakke uden om, være utilnærmelig eller på anden måde obstruere en fælles dialog, en fælles løsning og en plan for handling.

Gå i defensiven: Er passiv-aggressiv

Den, der går i offensiven, vil typisk se sig selv som et offer for andres giftige stil, men denne passive måde at kommunikere på er lige så ødelæggende for en konstruktiv dialog som de tre andre mere aktive stile. Når du i en dialog har travlt med at fortælle, at det ikke er din skyld, er der ikke plads til at undersøge, hvad der skal til for at lykkes.

Modgifte

  • Benævn giftene når de opstår og tal om deres destruktive indflydelse.
  • Lav en adfærdsplan for hvordan gruppen vil håndtere giftene, når de dukker op.

Det handler ikke om helt at forhindre negativ interaktion. Det handler om at blive god til at genvinde det gode, konstruktive samarbejde og engagementet hos den enkelte, når det er gået galt.

Det første skridt er at blive bevidst.

Kilde: The Gottman Institute