Hop til indholdet.

Arkiv for september, 2017

Følgeskab

Følgeskab i ledelse

Som ejerleder kan du ofte savne følgeskab og føle dig meget alene i din ledelsesgerning. Alt er op til dig. Tanker, løsninger, beslutninger. Alt lander på dit bord.

Men sådan behøver det ikke at være. Det kommer an på perspektivet.

Påvirkning indefra og ud

I én erhvervsmæssig virkelighed er det naturligt at tro på, at ens beslutninger og handlinger er skabt ud fra ens egen fri tanke og vilje. Man anerkender at man kan lade sig påvirke, men at man tænker og handler selvstændigt. At man kan forholde sig objektivt og tage rigtige beslutninger.

I den verden forsøger man at påvirke andre for at skabe fremdrift og udvikling. Det kan være hårdt arbejde og føles utaknemmeligt, for der sker ikke altid det, man ønsker. Man får ikke det følgeskab, man mener der er brug for og man oplever at gå vejen alene.

Eller påvirkning udefra og ind

I en anden mere forbundet – og i min optik også mere sand – virkelighed er man formet og påvirket i en grad, der ophæver begrebet objektivitet. Man tænker og handler ud fra en masse påvirkninger og en masse sammenhænge, der er med til at skabe det, man er i stand til at se, tænke og beslutte.

Hvis man accepterer den præmis, at man ikke altid kan se omgivelsernes indflydelse og sin egen begrænsning men at begge dele altid er til stede, giver det mening aktivt at inddrage sin omverden og efterspørge det, man har til gode at få øje på. Nemlig deres opfattelser, tanker, følelser, behov, værdier, visioner mv.

I stedet for at undersøge hvordan man kan påvirke andre, starter det i stedet med, at man stiller sig selv spørgsmålet: ”hvordan kan jeg – bevidst og åbent – lade mig påvirke og hvordan kan vi påvirke hinanden, så muligheder åbner sig og tingene flytter sig?”

Følgeskab er altid en mulighed

Det fantastiske er, at det bliver oplevet som stærkt, når du inviterer ind til gensidig påvirkning på den måde. Og der er altid nogen, der gerne vil følges med dig. Nogen der vil udforske trusler og muligheder sammen med dig, afdække styrker og svagheder, tilbyde sandheder i nye perspektiver. Kort sagt gøre dig opmærksom på ting, det ikke indtil nu har været muligt for dig at tage hensyn til og handle på.

Det være sig kunder, medarbejdere, bestyrelse, samarbejdspartnere, leverandører, og myndighedsrepræsentanter og andre.

Gave og forpligtelse

Når man har fundet ud af hvor meget indsigt, der kan skabes ved at slå følgeskab med forskellige interessenter som sam-skabere og hvor store muligheder det giver i fht at drive en sund og bæredygtigt virksomhed, dukker der også en forpligtelse op.

En forpligtelse til at se på enhver udfordring og målsætning udefra og ind og aldrig mere gå vejen alene.

Hvor tit griber du muligheden for at sam-skabe, sam-drive og sam-udvikle en bedre forretning?

Hvad vil det betyde, hvis du tør at teste effekten?

 

Læs også artiklen om at inddrage stakeholdere via 360 graders analyse.