Hop til indholdet.

Arkiv for april, 2017

High performing lederteam, high performance

Et high performing lederteam, har I det?

Hvis I ønsker at være et high performing lederteam er det ikke nok at løse opgaven. I skal også være gode til at samarbejde om det.

”Selvfølgelig ved folk, hvordan de skal samarbejde!”

Ifølge Phil Sandal, en af pionererne inden for teamcoaching og direktør for Team Coaching International, er dette en meget udbredt antagelse.

Sagen er bare, at internationale studier fortæller noget andet. Mindre end 10% af teams i en undersøgelse fra Team Coaching International* betragter sig selv som et high performing team.

10%! Det er ikke meget i en tid, hvor der kræves mere og mere af virksomheder og organisationer, og hvor fokus er på værdien af godt og højtydende teamwork.

Hvad med samarbejdet i lederteamet?

Ledelsens rolle er bl.a. at støtte og udvikle den organisation og de mennesker, der skal skabe resultaterne og levere varen.

Hvordan samarbejder I om det i dit lederteam?

Matcher jeres performanceniveau det, forretningen og organisationen har brug for?

High performing lederteam, hvad er det?

Performance er et lidt belastet begreb, der ofte bliver opfattet som ren præstation. Men hvis der skal være tale om varig, bæredygtig performance er det ikke nok.

Performance handler ikke bare om at præstere. Om at få løst opgaverne. Det handler også om, hvordan man har det imens. Når det kommer til high performance i teams, handler det om, hvordan det relationelle understøtter opgaveløsning og resultatskabelse. Kort sagt, hvordan man har det med hinanden.

Hvis I skal være et high performing lederteam, må I derfor både se på jeres produktivitetskompetencer og på jeres relationelle kompetencer.

Produktivitetskompetencerne kan f.eks. være jeres evne til at tage de rigtige beslutninger og føre dem ud i livet. De relationelle kompetencer kan f.eks. være at have tillid til hinandens evner og intentioner og bringe nødvendige temaer og dilemmaer til torvs, også selvom det kan være ubehageligt at tale om.

  • Produktivitetskompetencer – At løse opgaven
  • Relationelle kompetencer – At arbejde sammen om det

Nogle ledere er så optagede af at løse opgaven, at de glemmer at se på deres evne til at samarbejde om det. Både internt i ledergruppen og med de primære stakeholdere, herunder medarbejderne.

Har I brug for et high performing eftersyn?

Måske synes I, at det går meget godt i lederteamet, og at det er medarbejderne, der ikke lever op til jeres krav og forventninger. Det kan fx være:

– At medarbejderne mangler engagement
– At uenigheder ikke bruges konstruktivt eller slet ikke kommer på bordet
– At der sker misforståelser imellem afdelinger
– At I føler, at I skal gøre medarbejdernes arbejde, for at det bliver godt nok

Men…, der er kun én vej, hvis I ønsker at udvikle forretningen og få organisationen til at fungere og præstere optimalt, og det er at udvikle jer selv i lederteamet. Udvikle den måde I løser jeres ledelsesopgaver på og udvikle den måde, I samarbejder om dem på.

Nogle gange har man brug for at revitalisere sig selv som lederteam. Til at vurdere hvor og hvordan man skal forbedre samarbejdet for at løfte den fælles ledelsesopgave optimalt.

Hvad med jer? Er det tid til et hovedeftersyn?

 

 

* Kilde: Analyse foretaget af Team Coaching International baseret på mere end 4000 teams over en periode på mere end 10 år.