Hop til indholdet.

Arkiv for februar, 2017

konflikter, Konflikthåndtering, Konfliktstile

Fælles normer for håndtering af konflikter

De færreste teams definerer på forhånd fælles normer for håndtering af konflikter og uenigheder. Man har primært fokus på, hvad man skal udrette sammen. og hvordan man ønsker at samarbejde, ikke hvad man skal kunne regne med, hvis det går galt.

Konflikter: Aftal fælles normer, når I er gode venner

Det kan være svært og også føles unødvendigt at bruge tid på at tale skrækscenarier, når alt går godt. Men der vil altid opstå konflikter, og det er meget nemmere at forholde sig til, hvordan man vil håndtere disse, før man har en masse følelser og behov i klemme.

Det er også nemmere at kortlægge egne og andres reaktionsmønstre uden at nogen føler sig angrebet, hvis man ikke allerede er gået skævt af hinanden.

En måde at klæde sig på til at håndtere uenigheder er, at blive bevidst om hinandens konfliktstil. Dels så man kan komme hinanden i møde og hjælpe hinanden ind på en anden (fælles) vej. Dels så man kan udnytte forskelligheder i værdier, tankegang og reaktionsmønstre på en konstruktiv måde, når de fælles normer skal formuleres.

Konfliktstil: Er du en høg eller en due?

Hvordan reagerer du selv, når der opstår uenighed? Slår du tilbage med fuld kraft, trækker du dig eller forsøger du at gyde olie på vandene?

Vi mennesker er forskellige, når det kommer til konfliktstil. Jo bedre man kender sin stil, jo nemmere er det at reagere bevidst og velovervejet i stedet for at lade rygmarven råde. Og jo nemmere er det, at acceptere andres.

Kenneth W. Thomas og Ralph H. Kilmann, der har udviklet Thomas-Kilmann konfliktmodellen, deler os op i følgende 5 profiler, når det handler om konfliktstil:

  • Den konkurrerende (du kæmper)
  • Den undvigende (du flygter)
  • Den tilpassende (du lægger dig ned)
  • Den kompromissøgende (du mægler)
  • Den samarbejdende (du undersøger)

Udnyt forskellighederne i en fælles aftale

Der er ikke én rigtig konfliktstil. Det afhænger af situationen og behovet. Og alle skal øve sig på at gøre noget nyt, for at understøtte både produktivitet og trivsel i teamet.

Når I skal blive enige om fælles normer for, hvordan I håndterer konflikter, så tag afsæt i jeres forskelligheder og undersøg, hvad den enkelte stil kan gøre for jer. Dels så alle kan se sig selv i de fælles normer, dels så I kan tilpasse jeres adfærd til den konkrete situation.