Hop til indholdet.

Arkiv for januar, 2017

Stakeholder view. Team 360 View

Inddrag jeres stakeholdere via 360 graders teamanalyse

Som leder er du sikkert vandt til at benytte en 360 graders analyse som afsæt for at styrke dit personlige lederskab. At se dit lederskab efter i sømmene ud fra mange forskellige interessent perspektiver og dermed få øje på noget, du ellers ikke ville kunne se.

Men hvad med det lederteam, du er en del af? Hvad ville en 360 graders teamanalyse give af vital information til jer som fælles ansvarlige for at drive og udvikle virksomheden?

3 måder at inddrage stakeholderne på

At inddrage interne og eksterne stakeholdere og deres syn på jeres produktive og relationelle teamkompetencer er lige så essentielt for teamets udvikling og fremtidige fælles ledelseskvalitet som den individuelle 360 graders analyse er for din personlige udvikling som leder.

Der er mange måder, at inddrage stakeholderes oplevelser, holdninger og behov på. Her kommer tre til inspiration:

  1. Inviter stakeholderne på besøg
  2. Stoleleg
  3. Spørg via online test

Ad. 1) Inviter stakeholderne på besøg

Hvis I løbende inviterer udvalgte stakeholdere på besøg i jeres fælles ledelsesrum og ærligt spørger dem til råds, kan I opbygge en tillidsfuld relation, der giver jer den vitale information, I har brug for til at nuancere jeres eget billede. Det kan være interne stakeholdere i form af medarbejdere, andre dele af organisationen eller bestyrelse. Det kan også være eksterne stakeholdere i form af nøglekunder, leverandører, samarbejdspartnere eller lovgivende og rådgivende instanser.

Relevante spørgsmål at stille kunne være:

  • Hvad mener I, at dette lederteam er sat i verden for at levere?
  • Hvad gør vi hhv. rigtigt og forkert for at opfylde vores mission?
  • Hvad kendetegner vores samarbejde hhv. internt i teamet og i vores relationer til jer?
  • Hvad skal vi lære for at opfylde vores mission i fremtiden?

Ad. 2) Stoleleg

En anden mulighed er, at lade som om I har besøg af jeres primære stakeholdere, når I mødes i jeres lederteam. I vil blive overraskede over, hvor meget nyt, I bliver opmærksomme på, hvis I stiller et par tomme stole ved jeres mødebord og inviterer stakeholdernes stemmer ind.

Hvis I skiftes til at indtage ”stakeholder-pladsen”, vil det hjælpe jer med at placere jer i andre positioner end jeres egen og dermed opdage nogle ting, der ellers typisk ligger i jeres blinde vinkel.

Ad. 3) Spørg via online test

Det kan være svært at få præcis, direkte og relevant feedback fra omverdenen. Specielt for topledelsen. Alt for ofte er feedbacken forsigtig og indirekte. Mere passiv end ligefrem.

For at imødegå denne udfordring kan en online baseret 360 graders teamanalyse være løsningen. Det kan fx. være Team 360 View. Den giver værdifuld information om, hvordan I – på en lang række vitale parametre – opfattes som team af dem, der jævnligt har noget med jer at gøre.

I forhold til besøg eller stoleleg giver en online test jer mulighed for at udvide og nuancere spørgsmålene, så I få mere at vide både i bredden og i dybden.

Testen generer en rapport, som I kan lade jeres egen dialog tage afsæt i eller I kan efterfølgende invitere udvalgte stakeholdere ind og lade en samtale med dem tage udgangspunkt i det, rapporten viser.

Ny mulighed for læring og udvikling

Ved at sammenligne jeres egen opfattelse af teamets kerneopgave, styrker og svagheder med analysens resultater opstår der et nyt og mere nuanceret billede af, hvad der fungerer og hvilke udviklingsområder, I skal arbejde med for at lykkes som lederteam.

Målet handler ikke bare om simpel bundlinje men om at nå det fulde potentiale. Og det har I brug for hjælp til at få øje på.

 

Denne artikel tager afsæt i tanker og modeller skabt af hhv. Team Coaching International og ledelsesekspert prof. Peter Hawkins.