Hop til indholdet.

Arkiv for december, 2016

Proaktiv

Hvordan er I på forkant – really?

Det har altid været nødvendigt at være proaktiv som lederteam, hvis man vil klæde virksomheden på til at imødekomme fremtidens krav og behov og gribe de muligheder, der ligger ude i horisonten.

Men hvordan lærer man lige så hurtigt eller hurtigere end ændringerne sker omkring sig, når tingene går så stærkt?

Hvad indebærer det egentligt at være proaktiv, når forudsætningerne for at drive forretning ændrer sig så markant i så højt et tempo?

At være proaktiv

Ifølge Wicktionary er det at være proaktiv et udtryk for, at en person eller organisation selv tager et initiativ. I modsætning til at være reaktiv og alene reagere, hvis udefrakommende omstændigheder nødvendiggør dette.

Det er der jo egentlig ikke noget nyt i, men hvordan gør man?

Moderne tidsrejse

I kan fx. foretage en ”Future-back”.

Udtrykket har jeg fra professor Peter Hawkins, Renewal Associates, der er forfatter, konsulent og en højt estimeret forsker indenfor ledelse.

Peter Hawkins har bl.a. fokus på stakeholder relationerne, som et essentielt afsæt for at undersøge fremtidens behov og muligheder og hermed kravene til jeres holdninger og handlinger i dag.

Én af hans idéer til at tænke kreativt er, at foretage en tidsrejse og se på nutiden ud fra stakeholdernes fremtidige oplevelser, som om de var gået i opfyldelse.

Afdækning af tidsrejsen indtil nu:

  1. Påfør vigtige begivenheder, landvindinger, udfordringer og op- og nedture på en tidslinje indtil nu. Gør plads til perioden inden I blev skabt som team samt til en periode på 2-3 år frem i tiden.
  2. Følg herefter den historiske linje og undersøg, hvad I har lært tidligere og hvad I lærer nu ud fra disse oplevelser.

Afdækning af rejsen i fremtiden:

  1. Stil jer 2-3 år ud i fremtiden.
  2. Brainstorm på, hvad I ønsker, at jeres stakeholdere skal sige om jer og jeres arbejde til den tid.
  3. Noter 2-3 ting, som I hver især, fra den fremtidige position, kan se, at I som team begyndte at fokusere på i dag. Gør dette individuelt.
  4. Skab herefter et fælles billede ud fra de individuelle bidrag. Det kan fx være hvilke værdier I begyndte at leve efter eller hvad I lærte at gøre anderledes.

Vær villig til at lytte og handle

Denne slags øvelse er en masse værd, hvis I har modet til at handle på det, I øjner.

Måske bryder I jer ikke om det, I får øje på. Enten fordi det ligger langt fra det I plejer og er komfortable med. Eller fordi I er usikre på, om det I kommer frem til nu også kan passe.

Gør det alligevel!