Hop til indholdet.

Er I på samme tog?

Kender du situationen, hvor dine folk tilsyneladende befinder sig på andre planeter – andre virkelighedsniveauer – end dig?

– Du synes, at du har forklaret årsagen til en given beslutning meget klart og tydeligt. Medarbejderne er frustreret og siger, at du ikke lytter til dem.

– Du kan se en masse muligheder for din afdeling i en kommende forandring. Medarbejderne har derimod svært ved at få øje på dem og bliver ved med at påpege, hvor problematisk forandringen vil blive i praksis.

– Du synes, at nogle af de andre i lederteamet er nogle lyseslukkere, der kun ser problemer. De synes derimod, at du er flyvsk og urealistisk.

Måske er det fordi, du befinder dig godt i fremtiden og hele tiden er på vej hen imod noget. Til gengæld er dine medarbejdere eller lederkolleger mere forankret i nuet og de praktiske realiteter eller mere opmærksomme på menneskelige relationer og trivslen end dig.

Forskellige virkelighedsniveauer

Arnold Mindell, en amerikansk forfatter, lærer og terapeut, arbejder med 3 virkelighedsniveauer, der med fordel kan bruges som nøgle til en dialog, hvor man forstår hinandens sprog og udgangspunkt.

1. Den faktuelle virkelighed (Det, der reelt eksisterer)
2. Den virtuelle virkelighed (Det vi drømmer om)
3. Den sociale virkelighed (Hvordan vi har det)

Forskelligt fokus

Alt efter hvilken virkelighed vi primært færdes i, har vi forskelligt fokus i situationer og diskussioner. Mennesker, der befinder sig i den faktuelle virkelighed er fokuseret på, hvordan tingene skal kunne lade sig gøre i praksis. Til gengæld har denne profil ikke så meget øje for fremtidige muligheder og stemning.

Mennesker, der befinder sig i den virtuelle virkelighed er fokuseret på de fremtidige mål og muligheder. Til gengæld går de ikke så meget op i praktiske udfordringer og folks velbefindende.

Mennesker, der befinder sig i den sociale virkelighed fokuserer på, hvordan I fungerer personligt og med hinanden. Til gengæld går de ikke så meget op i mål og praktik.

Forskelligt sprog

Hver af de tre virkeligheder har sit eget sprog og sin egen meningsdannelse og det kan være svært, at forstå de andres. Specielt hvis man tror, at alle taler og forstår det samme sprog og at det er de samme ting, der giver mening.

Hvis du til gengæld erkender de forskellige niveauer og formår at mødes med dine medarbejdere og lederkolleger på alle tre planer, kan I udnytte jeres forskellighed særdeles konstruktivt.

Relevante spørgsmål kunne være:

– Hvordan oplever vi situationen ud fra de tre forskellige virkeligheder?
– Hvad er vigtigt alt efter hvilket perspektiv, vi stiller os i?

Alle tre virkelighedsniveauer eksisterer parallelt og ingen kan undværes, hvis du som leder ønsker både trivsel, produktivitet og fremdrift.